Wysoka jakość przekładu na rosyjski

Native speaker. Solidne i terminowe wykonanie usług. Profesjonalna i rzetelna realizacja zleceń.

Jak zamówić tłumaczenie PL-RU-PL, EN-RU

Napisz na karpionok@gmail.com aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Szeroki zakres tematyczny tłumaczeń

Tłumaczenia specjalistyczne, techniczne, tłumaczenia stron internetowych, lokalizacja oprogramowania.

Profesjonalne tłumaczenia na rosyjski: jakość i doświadczenie

Od 20 lat wykonuję tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne z języka polskiego na rosyjski, oraz tłumaczenia z rosyjskiego na polski. Wykonuję profesjonalne tłumaczenia na rosyjski z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających odzwierciedlenie szaty graficznej tekstów źródłowych.

Język rosyjski jest moim językiem ojczystym, dlatego moje tłumaczenia na rosyjski charakteryzują się poprawnością merytoryczną i językową, nie zawierają polonizmów, oddają sens oryginału oraz mają naturalne brzmienie dla Klienta rosyjskojęzycznego. Moja polityka – indywidualne podejście do każdego klienta, krótkie terminy realizacji i rozsądna cena. Używam oprogramowania gwarantującego weryfikację oraz ujednoliconą terminologię (Trados Studio 2015, memoQ).

Jestem doświadczonym tłumaczem na język rosyjski tekstów technicznych, prawniczych, medycznych, farmaceutycznych, marketingowych, popularno-naukowych, korespondencji handlowej, serwisów internetowych, materiałów reklamowych, rozmaitych artykułów prasowych, scenariuszy filmowych.

Oferuję bezpośrednie tłumaczenia z języka angielskiego na język rosyjski. Pozwola to zaoszczędzić czas i pieniądze!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, ofiaruję również tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński wykonane prez native speakerów.

Oprócz tłumaczeń pisemnych specjalizuję się również w tłumaczeniach ustnych na język rosyjski, zarówno konsekutywnych, jak i symultanicznych. Dzięki profesjonalnym przekładom rozmów handlowych, spotkań i negocjacji gwarantuję najwyższy poziom komunikacji biznesowej. Między innymi: tłumaczenie podczas posiedzenia polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych z udziałem wiceministrów Polski i Rosji, tłumaczenie podczas przygotowania przedstawienia Teatru Narodowego Dziady Adama Mickiewicza na scenie petersburskiego Teatru TIUZ im. A.A. Briancewa, szkolenia na temat eksploatacji maszyn w zakładach tytoniowych Philip Morris Izhora.

Dokumenty dla osób prywatnych — tłumaczę na język rosyjski i polski dokumenty dla osób prywatnych: akty urodzenia, akty ślubu, prawa jazdy, akty zgonu, karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa.

Tłumaczenia biznesowe  oferuję profesjonalne i rzetelne tłumaczenia wszelkich dokumentów, wykorzystywanych w działalności gospodarczej (akty założycielskie spółek, statuty, wyciągi z rejestrów handlowych, pełnomocnictwa, protokoły zgromadzenia akcjonariuszy, informacje o warunkach przetargu, faktury, umowy, zaświadczenia). Gwarantuję wykonanie przekładu z zachowaniem słownictwa zgodnego ze standardami dokumentów biznesowych. Zapewniam najwyższą poprawność językową tłumaczonych tekstów, nienaganny dobór leksyki, zgodność danych merytorycznych, poufność i bezpieczeństwo informacji.

Tłumaczenia techniczne — oferuję tłumaczenia na rosyjski tekstów z zakresu techniki. Przykłady wykonywanych tłumaczeń technicznych na język rosyjski: katalogi produktów, instrukcje obsługi, książki serwisowe, instrukcje montażu, Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ), instrukcje serwisowe, Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), specyfikacje produktu, certyfikaty, karty charakterystyk (MSDS), katalogi części/produktów. Tłumaczę napisy na rysunkach technicznych czy schematach (AutoCAD, CorelDraw)

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne — opinie lekarskie, wyniki badań, recepty, umowy, instrukcje obsługi aparatury, instrukcje urządzeń medycznych, katalogi produktów, materiały reklamowe, dokumenty i materiały związanych z produkcją, opatentowaniem, dopuszczeniem do obrotu, promocją i dystrybucją produktów farmaceutycznych.

Tłumaczenia marketingowe — pomagam w przygotowywaniu rosyjskojęzycznych wersji witryn internetowych, materiałów marketingowych, reklam, sloganów reklamowych. Dzięki temu klienci mogą oddziaływać na bardzo zróżnicowane grupy odbiorców, zachowując przy tym spójność i zamierzone znaczenie przekazu. Zapewnienie efektywności przekazu kierowanego do krajów rosyjskojęzycznych wymaga znacznie więcej niż tylko poprawnego tłumaczenia — należy także uwzględnić uwarunkowania kulturowe, kontekst oraz sposób przekazywania informacji. Byle jak zrobione tłumaczenie przez osobę, która zna rosyjski tylko z podręczników, lub nie znającą fachowego słownictwa może zaszkodzić reputacji firmy.

Tłumaczenie stron internetowych na język rosyjski. Dla firm, współpracujących lub chcących współpracować z partnerami z Europy Wschodniej, bardzo ważne jest posiadanie strony w języku rosyjskim. Strona internetowa jest międzynarodową wizytówką firmy i musi reprezentować jak najwyższy poziom. Poważna firma nie może sobie pozwolić na amatorskie tłumaczenie strony internetowej, ponieważ może zostać obiektem żartów w sieci. Przetłumaczę Państwa stronę na język rosyjski – z moją pomocą pokażecie Państwo, że jesteście najlepsi w swojej branży! Dostosuję treść strony internetowej do kontekstu kulturowego Rosji i terminologii właściwej dla branży, w której działa Państwa firma.

© Stanisław Karpenok, tłumacz na rosyjski. Tel. +7921 916-46-41, e-mail: karpionok@gmail.com